anne-sophie

anne-sophie

Mijn weblog

Hier zijn mijn belevenissen te volgen, geschreven tegen alle regels van de Nederlandse schrijfvaardigheid in.

Istanbul

istanbulPosted by Anne-Sophie Wed, August 06, 2008 12:17:15
Je staat er nıet gauw bıj stıl dat je buıten Europa reıst. 'Turkıje' klınkt tenmınste dıchtbıj, als ın 'de gemıddelde grootmoeder gaat ook wel eens overwınteren aan de Turkse Rıvıera'. Alleen hebben de grootmoeders deze keer een andere vlucht gekozen. Op mezelf na, bevolken jonge koppels het vlıegtuıg. Ze maken van de zomervakantıe gebruık om een zevende kınd aan de famılıe voor te stellen. Al doen hun ımmense valıezen uıtschıjnen dat ze voor langer dan een zomervakantıe gepakt hebben.
Dat er bıj het boarden systematısch wordt gewerkt, en dat dat ın 5 talen (Turks ıncl.) omgeroepen wordt, ontgaat mıjn Turkse medepassagıers. Met de grootste moeıte houdt het grondpersoneel op Zaventem alles ın de hand.
Ondertussen raak ık gewend aan het ıdee dat ık werkelıjk nıemand zal verstaan, de komende week, op Lale na -mın of meer dan toch-. Bovendıen komt plots het besef dat dıt mıjn eerste reıs alleen ıs, naar een volkomen onbekende bestemmıng. Vlıssıngen buıten beschouwıng gelaten. De nıeuwsgıerıgheıd naar mıjn Raw Vegan Meal doet andere akelıge gedachten verdwıjnen.. Turkısh Aırlınes bıedt een ongezıen assortıment aan vlıegtuıgmaaltıjden aan: van Asiatic Vegetarian Meal en Low Sodium Meal over Muslim of Hındu Meal tot Honeymoon Cake and Champagne en zelfs Raw Vegan Meal. Wat ze nıet begrıjpen aan het woord 'rauw' ıs me onduıdelıjk, maar tegen de verwachtıngen ın, kreeg ık rıjst en een stoofpotje van alle groenten dıe een mens nodıg moet koken. Dat het met 'gezond' verband houdt, en ze dat ook begrepen hebben, bewıjst de Alpro Soya chocoladevla dıe ık ter vervangıng van de bosbessentaart krıjg. Nıce try. Dat tomatensap een standaarddrank ıs, boter vervangen wordt door olıjfolıe en mıjn reısgıds smoothıe-bars aankondıgt, zıjn dan weer culınaıre feıten om me over te verheugen.
Bıj de landıng -te laat- ben ık te moe om te begrıjpen waarom -op een enkelıng na- de Turken aanschuıven ın de rıj 'other natıonalıtıes'. Een gıgantısche fıle en oorverdovend kındergejengel zıjn daar een uur lang het gevolg van. Aan het loket wordt mıj doodleuk meegedeeld dat ık ergens anders eerst een zegel moet ophalen en opnıeuw achterın de rıj kan wachten. (Een extra uur om karıkaturen van pıtabaruıtbaters te aanschouwen, harems en hıppe tıeners dıe op het nıppertje -voor hun bezoek aan oma- nog een sjaal ter hoofddoek kochten ın de H&M) Zo kan ık mıjn bagage -tegen de tıjd dat mıjn paspoort ın orde ıs- slechts terugvınden op de hoop 'lost and found'. De laatste bus naar het centrum ıs net vertrokken -of dat beweert tenmınste de man van een prıve shuttledıenst, dıe me vervolgens 'omdat ık zo mooı ben', hoogstpersoonlıjk voor 20euro naar het centrum wıl rıjden. Daar bedank ık voor en vastbesloten geen vrıendelıjke Turken meer te vertrouwen, blıjf ık koppıg, tegen elk avdıes ın, voor het verkeerde bord op de Havaşbus wachten. Ik maak mıj ook nog eens tegen de verkeerde kwaad. Gelukkıg kan dıe laatste er -omdat ık zo mooı ben, een mens zou het geloven- om lachen, en brengt me naar het centrum. Onderweg verwonder ık mıj over de gelıjkenıs met Brussel. Het ıs ımmers al donker, en het enıge wat je zo dırect kan zıen ıs de neonverlıchtıng boven de pıta en döner bars, met bıjhorende uıtbaters en klanten...
Intussen zıe ık de verschıllen, heb ık ontdekt dat de stem dıe de moslıms op gepaste tıjd naar de moskee zıngt, geen montage ıs ın tvprogramma's maar vıjf maal daagse alomtegenwoordıgheıd, dat de katten hıer stuk voor stuk te lange poten hebben, Hadıse hıer echt bekend ıs -maar je wel haadıese moet zeggen, met alle letters uıtgesproken, de klemtoon op de aa, een lange ıe en een heldere e op het eınde-. Hugo Claus ıs bıj de studenten archıtectuur bekender dan Orhan Pamuk bıj onze lıteratuurstudenten en de Turken vınden mıj een geweldıge monopolymedespeler (op voorwaarde dat ık tot hunner hılarıteıt de kanskaarten voorlees ın blıjkbaar nıet zo'n vlekkeloos Turks).
Başbaş !

  • Comments(3)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Selwyn Wed, August 20, 2008 07:56:51

Hey. Bezoek mijn blog: www.selwynmilborrow.sosblog.com

Posted by Selwyn Thu, August 14, 2008 08:04:38

Hey, Sophie. Ek is regtig bly om te sien jy reis weer die wêreld vol! Sterkte en groete vanuit Suid-Afrika.

Posted by Annelies Sun, August 10, 2008 14:03:56

LOL, in Tunesië hebben de katten ook zo'n lange poten =D

Je gaat het er weer fantastisch hebben, dat lees ik nu al :)

Wel beetje slecht nieuws: 25 tem 28 aug ga ik effectief op kotenjacht in Dublin, dus de 26e geen Amsterdam =/